Fonde  
 

Lønborg-Vostrup Sogns Møllelegat

Formålet med Møllelegatet er, at fordele midler modtaget fra vindmøllerne på Lønborg Hede. Legaterne gives til foreninger i eller med overvejende tilknytning til Lønborg-Vostrup Sogn.

Vi støtter mange forskellige projekter, blot det har tilknytning til Lønborg-Vostrup Sogn (dog ikke enkeltpersoner).

I ansøgningen er det en fordel, hvis I specificerer hvor meget I ansøger om, og til hvilket konkret projekt. Husk at angive CVR nummer og kontonummer i ansøgningen.

Ansøgningen sendes til: lsmindelegat@gmail.com inden den 31/12.

Lønborg sogns Spare- og Lånekasses Mindelegat

Formålet med Mindelegatet er at støtte kulturelle og idrætslige formål indenfor de områder, hvor Lønborg sogns Sparekasse havde sit virkeområde, eller til unge mennesker fra de samme områder til hjælp til uddannelse eller - evt. som rentefrit lån, der tilbagebetales over et åremål fastsat af legatbestyrelsen- til etablering. Legatnyderne skal være fyldt 18 år.

Det er en fordel, hvis du specificerer hvor meget du ansøger om, og til hvilket formål. Husk at angive CVR/CPR nummer og kontonummer i ansøgningen.

Vær opmærksom på, at legatet er skattepligtigt, medmindre det er til støtte for en studietur. Vi sørger for at indberette legatet til SKAT.

Ansøgningen sendes til: lsmindelegat@gmail.com inden den 31.12 
   
 
 
 
Copyright © Landsbyhjemmeside.dk