Kirken  
 

HVOR HENVENDER

MAN SIG?

Ved dåb, vielse,

dødsfald og begravelse

Med virkning fra 1. maj 2008 er

Tarm, Ådum, Hoven, Lønborg

og Egvad sogne blevet sammenlagt

til et nyt Tarm Pastorat med

3 præster i Tarm, Lønborg og Hoven.

Det betyder, at man i fremtiden

fra hele det nye Tarm pastorat

skal henvende sig på Fælles Kirkekontor.

 

Fælles Kirkekontor


Kirkegade 11, 6880 Tarm

Tlf.: 9737 1540,  tarm.sogn(at)km.dk

Åbent: tirsdag - fredag, kl. 10-13,

Eller efter aftale.
 
Kirkelige handlinger – dåb, bryllup
og begravelse – aftales som

hidtil med præsten. Der træffes

aftale om en samtale forud for

den kirkelige handling.

 

Kirkegården

Henvendelse vedr. valg af gravsted

og pasning af gravsteder rettes til

graveren.

 

Samtale med præsten

Der kan være mange grunde til, at

man gerne vil tale med præsten.

Det kan være før en kirkelig handling,

eller det kan være, man har

problemer af den ene eller den

anden slags, man gerne vil tale

med præsten om.

Enhver er velkommen til at kontakte

præsten og bede om en samtale.

Præsten har tavshedspligt og

kommer gerne i hjemmet eller på

sygehuset. Der er også mulighed

for hjemme-altergang.

 
LØNBORG SOGN

 

Organist

Charlotte Møller Nielsen

 

Kirkesanger

Jørgen Breiner

 

Graver Lønborg

Catherine Sienkiewicz

Tlf. 9736 9347

Mobil: 2962 6822

 

Formand i Lønborg MR

Erik Byskov Larsen

Tlf. 20234212

 

 

TARM PASTORART

 

Birgitte Nør Jahn (kbf.)

Engvej 4, 6880 Tarm

Tlf. 9737 1370

E-mail: bikj(at)km.dk

fredag fri.

 

Peder-Henning Søderstjerna

Stenbjergvej 2A, Lønborg

6880 Tarm

Tlf. 9737 4006 mob.2258 7499

E-mail: pehs(at)km.dk

mandag fri

 
Bo Søndergaard Gimm
Bredgade 1
Hoven
tlf 75343052
basg@km.dk 
   
 
 
 
Copyright © Landsbyhjemmeside.dk